systemy wynagradzania

Dobra atmosfera czy efektywność?

Pośród pięciu stylów zarządzania zespołem, które wymienia siatka stylów kierowania, znajdują się style skrajne – autokratyczny, w którym kierownik zakłada, że wobec konieczności wykonania zadania potrzeby pracowników nie liczą się zbytnio oraz demokratyczny, gdzie to potrzeby oraz dobra atmosfera w zespole są na pierwszym miejscu. Są to style zakładające zupełnie odmienne priorytety kierownictwa. Czytaj dalej